Arntz Advies en Coaching

EXPERTISES

VERANDERMANAGEMENT
ORGANISATIECOACHING
BEDRIJFSCOACHING
LOOPBAANCOACHING
TEAMBUILDING

'Iemand die breed om zich heen kijkt, ziet meer uitgangen.'

WERKWIJZE

Ook een briljante strategie heeft zonder succesvolle implementatie geen waarde. Of het nu gaat om een groeistrategie, kostenreductie of cultuurverandering, de organisatie en haar mensen moeten op een andere manier gaan werken. Mijn werkwijze ondersteunt om vanuit uw strategie bedrijfsdoelen vorm te geven, uit te werken en te vertalen naar een plan van aanpak of projectplan. Door aandacht en inzet verbetert de prestatie van de organisatie en verhoogt u het verandervermogen bij uw medewerkers.


 

De manier van werken kan divers zijn, o.a. begeleiden van multidisciplinaire teams maar ook individuele (coachings)gesprekken met medewerkers. Bij individuele coaching wordt verder met de opdrachtgever gesproken over het traject en de wijze van terugkoppeling.


 

Uit het intakegesprek waarin u de probleemstelling aangeeft, volgt een plan van aanpak of projectplan. Hiermee is direct inzichtelijk wat er uitgevoerd wordt en welke deelactiviteiten hieruit voortvloeien. Een offerte is direct aan het plan van aanpak of projectplan gekoppeld. Indien u besluit de opdracht onder te brengen wordt er een dienstverleningsovereenkomst getekend.