janet@arntz.nu

Privacyverklaring - Arntz Advies & Coaching

Ik doe er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geldt als u mijn website bezoekt en/of deelneemt aan een van de acties die ik regelmatig organiseer.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met me op: janet@arntz.nu

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Arntz Advies & Coaching bedoeld.

Artikel 1 Doeleinden en gegevens
Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

a. Gedrag en bezoekgegevens website
Op www.arntz.nu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als uw browser uw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt

b. Aanbieden van diensten
Ik gebruik uw gegevens ook om u via mijn acties te kunnen helpen en om mijn dienstverlening te verbeteren.

c. Overige doeleinden
Uw e-mailadres, adres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen te behandelen indien van toepassing.

Artikel 2 Derden
Ik deel uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken, heb ik een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In geen geval verkoop ik uw gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Artikel 3 Inzage, aanpassen en bewaren
Als u wilt, kunt u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens en mag u ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur dan een mail naar janet@arntz.nu. U hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van u afkomstig is.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden tot 2 jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard. Indien u uw gegevens eerder uit mijn administratie wilt laten verwijderen, kunt u dit doen door contact met mij op te nemen: janet@arntz.nu. U hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van u afkomstig is.

Artikel 4 Cookies
Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van de computer zet, op het moment dat u mijn site bezoekt. De volgende cookies plaatst mijn website:

a. Cookie voor Google Analytics
De website www.arntz.nu maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als u niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan u dit via uw eigen browser uitschakelen.

b. Socialmediadeelknoppen
Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn blogposts te kunnen delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze sites welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.

Artikel 5 Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website op de nieuwspagina en/of hoort u dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.

Artikel 9 Gegevens van mijn bedrijf
Naam: Arntz Advies & Coaching
KvK: 54399165
Contact via: contactgegevens