janet@arntz.nu

Coaching

Coaching

COACHING

Jouw brug naar persoonlijke en professionele groei

Als coach begeleid ik je bij het vormgeven aan een deel van je leven, bijvoorbeeld je carrière of work-life balans. Om je een idee te geven met welk soort vragen je terecht kunt bij mij:

Als coach werk ik vooral met wat en nu is en de wensen voor de toekomst. Natuurlijk ben je vandaag door wie en wat je in het verleden gevormd heeft. Dat als uitgangspunt nemend, kijk ik dan graag naar de mogelijkheden en kansen die er nu voor je zijn. Terugkijken is van belang als dit een springplank kan zijn om in het hier en nu gelukkig te zijn.

Met behulp van verschillende technieken krijg je inzicht in je talenten, drijfveren en zielsverlangens. En die kennis neem je mee om richting te geven aan je eigen leven. Als gecertificeerd Introdrives© drijfverencoach kan ik een drijfverenscan inzetten voor het bewerkstelligen van inzicht en versnellen van de gewenste verandering.

WERKWIJZE

Vind en bewandel jouw pad met mijn coaching op maat

Als coach begeleid ik in het helder krijgen wat je wil veranderen en help ik je de verandering zelf te realiseren. In mijn rol als coach stel ik vragen en zet ik technieken in, zodat je helder krijgt wat je zelf kunt doen om verandering tot stand te brengen.  

Als coach vergroot ik je zelfinzicht en zelfkennis waardoor je zelfbeeld wordt versterkt. Dit geeft meer zelfvertrouwen en hiermee kan je meer sturing geven.  

Elk coachingstraject start vanuit de hulpvraag en van daaruit het vaststellen van je doel. Het doel kan alle aspecten van het (werk)leven raken. Dus kan zowel privé als zakelijk zijn. Hieronder wat voorbeelden:

Het intake of kennismakingsgesprek is vrijblijvend en duurt ongeveer een half uur en kan face-to-face of digitaal zijn.

Werkwijze

Tarieven

Tarieven

Een investering in jezelf die bij jou past

Ieder mens is anders en verdient een op hen specifiek, gerichte aanpak. Mijn benadering is dan ook dat elk coachingstraject maatwerk is. Voorafgaand aan elk traject vindt daarom een intake c.q. kennismakinggesprek plaats. Dit vormt de basis voor onze verdere samenwerking. Mijn uitgangspunt daarbij is dat over en weer het gevoel heerst dat gezamenlijk het gestelde doel vanuit onderling vertrouwen bereikt kan worden.

Uit het intakegesprek waarin de hulpvraag centraal staat, volgt een plan van aanpak. Hiermee maak ik direct inzichtelijk waar we aan gaan werken, welke deelactiviteiten hieruit voortvloeien en welke investering ermee gemoeid is. Na overeenstemming volgt er een bevestiging, waarin onze gemaakte afspraken vastgelegd zijn.

Er kunnen ook individuele coachingsafspraken ingepland worden.

Testimonials

Wat mijn klanten over mij zeggen

Klaar voor vooruitgang in je leven?