janet@arntz.nu

Advies

Advies

ADVIES

Navigeer met succes door organisatorische vernieuwing

Organisaties zijn voortdurend in beweging en verandering is aan de orde van de dag. U wil met uw organisatie de boot niet missen en meegaan met vernieuwingen. Soms wordt daarbij voorbijgegaan aan het hart en de richting die past bij de organisatie. Verandermanagement geeft vorm en richting aan deze processen. 

Verandering heeft ook op de medewerkers binnen uw organisatie zijn weerslag. Hoe veerkrachtig de mens ook is, het is van belang aandacht te besteden aan wat verandering met iemand doet. En wat het met het team doet waar het individu zich in beweegt.

Ik werk met verschillende effectieve tools, waaronder workshops en teambuilding. Hiermee krijgt u inzicht wat verandering doet met de medewerker(s) en hoe zij hier positief mee om kunnen gaan. Dit verhoogt de adoptie van uw verandertraject.

Wat u van mij mag verwachten:

Begeleiding van verandertrajecten binnen uw organisatie

Het ontwerpen en vormgeven van een verandertraject

Strategie executie: bijv. missie en visie van organisatie vertalen naar gewenst gedrag

Fungeren als sparringpartner voor mensen op sleutelposities binnen de organisatie

Het duurzaam vergroten van het lerend vermogen van de organisatie

Inzet van verfrissende en nieuwe werkvormen in teambegeleiding

WERKWIJZE

Van strategie naar succesvolle implementatie

Ook een briljante strategie heeft zonder succesvolle implementatie geen waarde. Of het nu gaat om een groeistrategie, kostenreductie, of cultuur- of gedragsverandering, de organisatie en haar mensen moeten op een andere manier gaan werken. Mijn werkwijze ondersteunt om vanuit uw strategie bedrijfsdoelen vorm te geven, uit te werken en te vertalen naar een plan van aanpak of projectplan.

Door aandacht en inzet verbetert de prestatie van de organisatie en verhoogt u het verandervermogen van uw medewerkers.

Uit het intakegesprek waarin u de probleemstelling aangeeft, volgt een plan van aanpak met offerte. Hiermee is direct inzichtelijk wat er uitgevoerd wordt, welke deelactiviteiten hieruit voortvloeien en welke investering ermee gemoeid is. Na overeenstemming volgt een opdrachtbevestiging waarin gemaakte afspraken vastgelegd zijn.

Als gecertificeerd Introdrives© drijfverencoach kan ik tevens een team- en individueel drijfverenscan inzetten voor het bewerkstelligen van inzicht en het versnellen van een gewenste verandering.

Werkwijze

ROLLEN

Je kunt me o.a. inzetten voor:

Programma- & Project Management opdrachten
Interim Management opdrachten

Begeleiding strategische sessies & workshops

Teambuilding activiteiten & trainingen

Individuele coaching van medewerkers

Testimonials

Wat mijn klanten over mij zeggen

Tarieven

TARIEVEN

Duurzame verandering met een traject op maat

Ieder mens en organisatie is anders en verdient een op hen specifiek gerichte aanpak. Mijn benadering is dan ook dat elk traject maatwerk is. Voorafgaand aan elk traject vindt daarom een intake c.q. kennismakingsgesprek plaats. Dit vormt de basis voor een verdere samenwerking. Mijn uitgangspunt daarbij is dat over en weer het gevoel heerst dat gezamenlijk het gestelde doel vanuit onderling vertrouwen bereikt kan worden. 

Uit het intakegesprek waarin de hulpvraag centraal staat, volgt een plan van aanpak met offerte. Hiermee is direct inzichtelijk wat er uitgevoerd wordt, welke deelactiviteiten hieruit voortvloeren en welke investering ermee gemoeid is. Na overeenstemming volgt de opdrachtbevestiging, waarin gemaakte afspraken vastgelegd zijn. 

Voor coaching kunnen ook individuele afspraken ingepland worden. 

Klaar voor vooruitgang in je organisatie?